Tjeneste og ledelse - Gå Ut Senteret

Klar for tjeneste?

 

Misjonær, ungdomsarbeider, volontør, pastor, ettåring eller kristen leder?

Velkommen til Gå Ut Senteret og Berg prestgård!
Tjeneste og ledelse

Et program for utrustning og oppfølging av kristen tjeneste – lokalt eller globalt.

Kanskje du skal være misjonær eller volontør i et annet land? Eller begynne som ettåring, ungdomsarbeider, pastor eller kristen leder i Norge? Tjeneste og ledelse gir deg en god start på tjenesten, solid oppfølging underveis og nyttig debriefing etter et år i tjeneste.

Tilbudet starter skoleåret 2021/2022.
Søk om plass i dag!

 

Spor og målgrupper

1. Misjon i utlandet

For å være effektiv og bærekraftig i utenlandstjeneste, trenger du solid misjons- og kulturforståelse. På sporet for misjon i utlandet lærer du blant annet om tverrkulturell kommunikasjon, kulturforskjeller, kontekstualisering og misjonsteologi. Mest mulig av forberedelsen handler spesifikt om den kulturen du skal til – og vi engasjerer gjestelærere og mentorer som har erfaring fra samme sted. Slik blir du mest mulig klar for avreise til tjeneste i utlandet.

2. Menighetsledelse

Skal du starte et nytt fellesskap eller jobbe i en menighet som ansatt eller frivillig? Erfarne menighetsledere deler det de selv har lært om f.eks. gudstjenesteliv, organisering, forkynnelse, styrearbeid, oppfølging av medarbeidere, ledersamlinger, smågruppearbeid, åndelig lederskap, planting og replanting av menighet – og det å overleve som menighetsleder over tid. Få innføring i naturlig menighetsutvikling og menighetens hensikt.

3. Ungdomsarbeid

Hvordan gjøre kristent fellesskap attraktivt for tenåringer, slik at troen kan få en avgjørende plass når livet formes for fullt? På dette sporet får du hjelp til å forstå ungdomskultur – og du får praktisk forberedelse til f.eks. bygging av ungdomsarbeid, smågrupper og trosopplæring, engasjement for misjon, forkynnelse i ungdomskulturen, disippelgjøring og medvandring. Perfekt for deg som skal jobbe med ungdom i et kristent fellesskap eller på en kristen skole.

4. Administrasjon

Menigheter og kristne organisasjoner trenger en effektiv og pålitelig administrasjon. På dette sporet får du undervisning, råd og mentoring fra erfarne ledere som jobber med administrasjon til tjeneste for Gud. Bli rustet til å håndtere telefon og e-post, vedlikehold av medlemsdatabaser, fakturering og kontering, oppdatering av nettsider og sosiale medier, arrangementsplanlegging, styrearbeid, kontakt med lokallag og oppfølging av givere.

Utrustning til tjeneste

1. Introkurs

Opplegget starter med et seks uker langt introkurs ved Gå Ut Senteret i Trondheim; to uker i juni og fire uker i august. Introkurset gir en grundig forberedelse til tjeneste, enten den skal foregå i Norge eller i utlandet, kortvarig eller langvarig. Deler av introkurset er felles for alle, men mye er individuelt eller gruppevis tilpasset tjenesten til hver enkelt deltaker. Mange gjestelærere bidrar med undervisning og tjenesteforberedelser.

Temaer (6 uker)

Min tjeneste: F.eks. menighet, evangelisering, diakoni, interkulturell tjeneste, misjon med familien, tenåringsarbeid osv. (individuelt/gruppevis) Lederskap: Karakter og integritet, bibelske verdier og modeller, ledelsesteorier. Kulturkompetanse:  Kultur og kontekst, områdefokus (individuelt/gruppevis). Kommunikasjon og samhandling: Teori og øvelser, å leve sammen, formidling. Misjon: Misjonens grunnlag, misjonalt liv. Personlig utvikling: Gudsbilde og selvbilde, tros- og livsfortelling, hvem er jeg? Disippelliv: Å følge Jesus, Guds rike, disippelgjøring. Bibelen: Induktiv studiemetode, bibelbruk.

INTROKURS
14. – 26. juni 2021 og
2. – 28. august 2021

2. Tjeneste og mentoring

Etter introkurset går du inn i en tjeneste som skal være avtalt med en organisasjon eller menighet før kursstart. Du vil få oppfølging av en mentor med relevant erfaring under tjenesteperioden, og så langt det lar seg gjøre vil vi sørge for et eller flere praksisbesøk av din mentor på tjenestestedet ditt. Underveis i tjenesteperioden skriver du noen refleksjoner rundt det du opplever i den aktuelle tjenesten, og du får hjelp til å velge ut noen bøker som er relevante for nettopp din tjeneste.

TJENESTEPERIODE
August 2021 –
juni 2022

3. Debriefingskurs

Etter tjenesteperioden samles vi igjen til et to uker langt debriefingskurs ved Gå Ut Senteret i juni. Debriefingskurset skal bidra med refleksjon over eget liv og tjeneste, retreat, utveksling av erfaringer og fokus på veien videre. For noen deltakere markerer debriefingskurset avslutning av tjenesten, mens den for andre fortsetter selv om de har fullført kursopplegget.

Temaer (2 uker)

Disippelliv: Retreat, personlig forbønn. Personlig utvikling: Debriefing, identitet, forventninger og realiteter, livsmestring og veien videre. Kommunikasjon og samhandling: Formidling og erfaringsutveksling. Misjon: Misjonalt liv.

DEBRIEFING
13. – 25. juni 2022

Praktisk informasjon

Datoer

Introkurs: 14. – 26. juni 2021 og 2. – 28. august 2021. Debrifingskurs: 13. – 25. juni 2022. Kursdagene er mandag-lørdag, kl 09.00-16.00 tre dager i uken og kl 09.00-20.00 tre dager i uken. Gudstjeneste m/påfølgende samtalelunsj på søndag.

Kurssted

Gå Ut Senteret ligger i Trondheim og har undervisningslokaler på Berg prestegård, kun to kilometer fra sentrum. Når været tillater det, benytter vi den store, grønne hagen til undervisning og fellesskap.

Bosted

Vi tilbyr overnatting ved Trondheim vandrerhjem under kurssamlingene. Vandrerhjemmet tilbyr enkeltrom og dobbeltrom i møblerte leiligheter med moderne bad og godt utstyrte kjøkken. Avtalepris enkeltrom: 325 kr pr døgn (begrenset kapasitet).

Omfang

Tjenesten kan ha ulikt omfang og varighet, men må minimum omfatte 270 timer, som utgjør gjennomsnittlig ca syv timer pr uke gjennom hele året.

Måltider

Gå Ut Senteret organiserer servering av lunsj og middag til deltakerne hver dag under kurssamlingene, i tillegg til kveldsmat på dager der opplegget foregår utover ettermiddagen.

Barnepass

Når deltakere består av familier med barn og når deltakerantallet tillater det, vil vi kunne tilby et tilrettelagt opplegg for barnepass med lek og læring under kurssamlingene.

Menighetsliv

Under kurssamlingene skal deltakerne ta del i en ukentlig gudstjeneste, enten knyttet til egen organisasjon eller i Salem menighet, Normisjons sentrumsmenighet som er tilknyttet Gå Ut Senteret.

Kostnader

Kursavgiften er 18.000 kr + 2.000 kr i administrasjonsgebyr. I tillegg kommer reise, kost og losji i forbindelse med kurssamlingene. Levekostnader i tjenesteperioden dekkes enten av din organisasjon/menighet eller av deg selv. Du kan søke om støtte fra Lånekassen.

Priser

Administrasjonsgebyr 2 000 kr
Kursavgift 18 000 kr
Fellesmåltider (ca pris) 8 800 kr
SUM 28 800 kr

Du kan ha rett til inntil ca 50 000 kr i stipend fra Lånekassen, i tillegg til ca 95 000 kr i studielån. I tillegg kommer eventuell overnatting, reise til/fra kurssamlinger og tjenestested, samt levekostnader i tjenesteperioden som enten dekkes av din organisasjon/menighet eller av deg selv.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om Tjeneste og ledelse for din egen del eller til bruk i din organisasjon/menighet? Vi vil gjerne høre fra deg for å ta en prat om mulighetene innenfor dette tilbudet, og eventuelt for å tilpasse nye spor / målgrupper. Vi sender også gjerne fagplaner for mer utdypende beskrivelse av temaene under kurssamlingene. Du kan søke om plass allerede nå!

Kontaktperson:

Ørjan Tinnen
rektor
Tlf: 48 07 53 00
orjan.tinnen@normisjon.no

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share