Klar for tjeneste?

 

Misjonær, ungdomsarbeider, volontør, pastor, ettåring eller kristen leder?

Velkommen til Gå Ut Senteret og Berg prestgård!
En ramme for kristen tjeneste

Et program for deg som skal inn i en større kristen tjeneste – i Norge eller i utlandet.

Kanskje skal du være misjonær eller volontør i et annet land? Eller begynne som ettåring, ungdomsarbeider, pastor eller kristen leder i Norge? Tjeneste og ledelse gir deg en god start på tjenesten, solid oppfølging underveis og nyttig debriefing etter et halvt eller et helt år i tjeneste.

Søknad om offentlig godkjenning av tilbudet behandles nå av Utdanningsdirektoratet, slik at Tjeneste og ledelse blir tilskuddsberettiget og for at deltakerne skal kunne motta støtte fra Lånekassen. I mellomtiden ønsker vi å komme i kontakt med aktuelle kandidater. Planlagt oppstart er skoleåret 2019/2020.

Utrustning til tjeneste

1. Introkurs

Opplegget starter med et fire uker langt introkurs ved Gå Ut Senteret i Trondheim. Introkurset gir en grundig forberedelse til tjeneste, enten den skal foregå i Norge eller i utlandet, kortvarig eller langvarig. Deler av introkurset er felles for alle, og deler er individuelt eller gruppevis tilpasset tjenesten til hver enkelt deltaker.

Temaer (4 uker)

Disippelliv: Å følge Jesus, Guds rike. Personlig utvikling: Gudsbilde og selvbilde, tros- og livsfortelling, hvem er jeg? Kulturkompetanse: Kultur og kontekst, områdefokus (individuelt/gruppevis). Kommunikasjon og samhandling: Teori og øvelser, å leve sammen, formidling. Misjon: Misjonens grunnlag, misjonalt liv. Lederskap: Karakter og integritet, bibelske verdier og modeller. Min tjeneste: F.eks. menighet, evangelisering, diakoni, interkulturell tjeneste, misjon med familien eller tenåringsarbeid (individuelt/gruppevis).

2. Tjeneste og mentoring

Etter introkurset går du inn i en tjeneste som skal være avtalt med en organisasjon eller menighet før kursstart. Du vil få oppfølging av en mentor med relevant erfaring under tjenesteperioden. Underveis i tjenesteperioden skrives refleksjonsnotater som er relatert til den aktuelle tjenesten, og du får hjelp til å velge ut noen bøker som er relevante for nettopp din tjeneste.

3. Debriefingskurs

Etter tjenesteperioden (vanligvis halvt eller helt år) samles vi igjen til et to uker langt debriefingskurs ved Gå Ut Senteret i Trondheim. Debriefingskurset skal bidra med refleksjon over eget liv og tjeneste, retreat, utveksling av erfaringer og fokus på veien videre. For noen deltakere markerer debriefingskurset avslutning av tjenesten, mens den for andre fortsetter selv om de har fullført kursopplegget.

Temaer (2 uker)

Disippelliv: Retreat, personlig forbønn. Personlig utvikling: Debriefing, identitet, forventninger og realiteter, livsmestring og veien videre. Kommunikasjon og samhandling: Formidling og erfaringsutveksling. Misjon: Misjonalt liv.

Praktisk informasjon

Varighet og tidsrom

Kurset vil primært kunne gjennomføres over et helt eller halvt skoleår. Avhengig av antall deltakere og den enkeltes tjeneste, vil vi planlegge tidsrom for introkurs og debriefingskurs for skoleåret 2019/2020.

Kurssted

Gå Ut Senteret ligger i Trondheim og har undervisningslokaler i Berg prestegård, kun to kilometer fra sentrum. Her serveres også felles lunsj med brød levert fra lokalt bakeri.

Bosted

Vi tilbyr overnatting ved Trondheim vandrerhjem under kurssamlingene. Vandrerhjemmet tilbyr enkeltrom, dobbeltrom og flersengsrom. Rommene ligger i bofellesskap med moderne kjøkken og bad.

Omfang

Tjenesten kan ha ulikt omfang og varighet, men må minimum omfatte 420 timer, som f.eks. utgjør ca 10 timer pr uke gjennom hele året eller ca 24 timer pr uke i høstsemesteret/vårsemesteret.

Måltider

Gå Ut Senteret organiserer servering av lunsj til deltakerne hver dag under kurssamlingene. Avhengig av deltakerantall og kursperiode, kan også felles frokost og middag organiseres dersom det er ønskelig.

Barnepass

Når deltakere består av familier med barn og når deltakerantallet tillater det, vil vi kunne tilby et tilrettelagt opplegg for barnepass med lek og læring under kurssamlingene.

Menighetsliv

Under kurssamlingene oppfordres deltakerne til å ta del i en ukentlig gudstjeneste, enten knyttet til egen organisasjon eller i Salem menighet, Normisjons sentrumsmenighet som er tilknyttet Gå Ut Senteret.

Kostnader

Kursavgiften avhenger av omfanget av tjenesten din og er 11.500 kr (420 timer) eller 15.500 kr (775 timer). I tillegg kommer reise, kost og losji. Du kan få henholdsvis 65.625 kr eller 96.688 kr i støtte fra Lånekassen, hvorav ca en tredjedel gjøres om til stipend.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om Tjeneste og ledelse for din egen del eller til bruk i din organisasjon/menighet? Vi vil gjerne høre fra deg for å ta en prat om mulighetene innenfor dette tilbudet. Vi sender også gjerne foreløpige fagplaner for mer utdypende beskrivelse av temaene under kurssamlingene. Du kan også søke om plass allerede nå!

Kontaktperson:

Ørjan Tinnen
rektor
Tlf: 48 07 53 00
orjan.tinnen@normisjon.no

Tjeneste og ledelse er nytt tilbud skoleåret 2019/2020. På grunn av lang behandlingstid hos Utdanningsdirektoratet vil du bli tilbudt plass på linjen med forbehold om offentlig godkjenning av  linjetilbudet.

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share