Faith in action

Tro i handling – utgjør en forskjell!

Få dybdeundervisning, tett oppfølging og veiledning, og erfaring i kristen tjeneste i Norge eller utlandet. Perfekt for å utvikle tro og misjonalt liv.

+ Konferanser i inn- og utland
+ Tjeneste gjennom hele året
+ Veiledning annenhver uke
+ 1,5 måned praksis

Inntaket for neste skoleår er i gang. Søk om plass i dag!

Dette er Faith in action

Undervisning: På høsten og våren foregår undervisningen for det meste sammen med Global disippel-klassen. På vinteren går vi mer i dybden av emner som Bibelen, misjon, og menighet, med god tid til samtale og spørsmål i timene. Lederskap er eget fag på Faith in action, med både teori og praktisk trening på ledelse. Vi reiser på flere konferanser, blant annet til lederkonferanse i Royal Albert Hall i London.

Veiledning: Faith in action tilbyr et unikt veiledningsopplegg for deg som student. Ved skolestart får du tildelt en personlig veileder, eller mentor, som vil følge deg gjennom hele skoleåret. Tema for veiledningssamtalene følger både innholdet i undervisningen og opplevelsen med din faste tjeneste. På den måten kan du lære mye og bli utfordret på områder du ønsker å utvikle deg innenfor.

Tjeneste: Læring er mer enn bare undervisning. På Faith in action får du lære og utvikle deg i en fast tjeneste gjennom hele året. Det er det som er Faith in action. Blant tjenestene du kan velge finner du f.eks. arbeid blant innvandrere og flyktninger, menighetsarbeid, barne- og ungdomsarbeid, kontakt med ungdom i risikosonen for rus og kriminalitet, Alpha-kurs og fotball på tvers av kulturer.

Praksis i Norge eller utlandet: Gjennom våre samarbeidspartnere har vi kontakt med ulike typer kirker, menigheter og kristne organisasjoner i Norge, og misjonsarbeid i over ti forskjellige land. Vi gleder oss til å la deg få en erfaring med tro i praksis, ved å utfordre deg til å ta del i kirke og organisasjonsliv i Norge eller ved å gi deg en smak av misjon i utlandet. Gjennom 1,5 måned med teampraksis vil du bli utfordret og utrustet til kristen tjeneste. Praksissted, praksisland og teamfordeling bestemmes først etter skolestart på høsten, og vi vil gjerne høre dine ønsker om destinasjon eller type tjeneste.

Emner på Faith in action

BIBELEN
Bibelsyn og bibelbruk, innføring i Det gamle testamente, innføring i Det nye testamente, troslære

MISJON
Misjonens grunnlag, evangelisering, diakoni, misjonshistorie, misjonalt liv, misjonsstrategi

MENIGHET
Menighet i Det nye testamente, menighetens hensikt, menighetens enhet og mangfold, praktisert menighetsliv

LEDERSKAP
Bibelske verdier og modeller for lederskap, karakter og integritet, ledelsesteorier

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING
Kommunikasjonsteori og -øvelser, formidling, å leve sammen

INTERKULTURELL KOMPETANSE
Kulturforståelse, religion og verdensbilder, språk, kontekstualisering, interkulturell kommunikasjon

DISIPPELLIV
Å følge Jesus, Guds rike, anvendt disippelliv

PERSONLIG UTVIKLING
Identitet, livsmestring, tros- og livsfortelling, veien videre

Inntaket for neste skoleår er i gang. Søk om plass i dag!

Priser

Administrasjonsgebyr 2 000 kr
Skolepenger* 51 000 kr
Konferanser/uteopphold** 33 175 kr
Boutgifter*** 50 000 kr
SUM 136 175 kr

* Reduseres dersom regjeringens forslag om kutt i tilskudd for bibelskoler ikke blir gjennomført. ** Kostnader for uteopphold varierer fra land til land.
*** Med forbehold om endring og variasjon i husleiesatser. Boutgifter utgår dersom du allerede har egen bolig.

Lånekassen

Lånekassen gir inntil ca 175.000 kr i studiestøtte til studenter på Gå Ut Senteret.

Du må selv søke om støtte på lanekassen.no. Søknadsskjema åpnes vanligvis i april/mai.

 

«Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det.»

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share