Gå Ut Senteret

Bibelskole med fokus på misjonalt liv.

Gå Ut Senteret

Bibelskole med fokus på misjonalt liv.

Lær av de beste

Våre lærere lever av å gi deg undervisning og opplegg som gjør at du vokser og utvikler deg som disippel av Jesus.

Gå Ut Senteret har et stort nettverk av eksterne undervisere som bidrar på sine spesialfelt, slik at du som student får lære av de beste på mange viktige temaer. Skolens egne lærere sørger for kontinuitet i undervisningen gjennom hele året.

I tillegg til undervisningen i klasserommet foregår deler av opplegget gjennom praksis, ekskursjoner, konferanser og turer.

Lev sammen

Gå Ut Senteret er ikke bare undervisning og utenlandsopphold. Det er også bofellesskap, idrett, gospelkor, fellesskapskvelder og mye mer!

Som student på Gå Ut Senteret bor du sammen med de andre studentene i bofellesskap i nærheten av skolen. Her leves livet utenfor klasserommet med måltidsfellesskap, vennskap, spill og sosiale kvelder.

Trondheim er kjent for å være Norges beste studentby. Både skolens egne aktiviteter og andre fritidstilbud vil sørge for at du alltid har noe å finne på etter skoletid. Vi garanterer at du ikke vil kjede deg!

Opplev menigheten

Bli med når 3-400 studenter samles til studentgudstjeneste i Salem menighet hver lørdag kveld. 

Gå Ut Senteret drives i nær tilknytning til Normisjons sentrumsmenighet i Trondheim. Menigheten har et bredt tilbud for alle aldre og med en særlig satsing på studenter og unge voksne. Når skoleåret begynner på høsten er det mye som skjer; grilling i parken, quiz, hybelkvelder, studentweekend osv.

Menighetslivet er en naturlig del av hverdagen ved Gå Ut Senteret. Som student får du mulighet til å ha en tilpasset tjeneste i menigheten.

Utforsk verden

Gå Ut Senteret er førstevalget for deg som ønsker møter mellom kulturer, praksis i utlandet og fokus på disippelskap, menighet og misjon.

På linja Faith in action får du seks ukers opphold i utlandet hvor du vil oppleve høy grad av utfordring, gjerne i områder med krevende forhold for kristent arbeid. Bidra i ulike typer misjonarbeid, både diakonalt og evangeliserende.

Linja Global disippel har 4,5 måneder utenlandsopphold hvor du får bo i en fremmed kultur og bli forandret for livet. Alle våre studenter får tett oppfølging og veiledning både før, under og etter uteoppholdet.

Nå kan du søke om plass for skoleåret 2017/2018!

Vi har startet inntaket. Søk om plass i dag!

Lær av de beste

Våre lærere lever av å gi deg undervisning og opplegg som gjør at du vokser og utvikler deg som disippel av Jesus.

Lev sammen

Gå Ut Senteret er ikke bare undervisning og utenlandsopphold. Det er også bofellesskap, idrett, gospelkor, fellesskapskvelder og mye mer!

Opplev menigheten

Bli med når 3-400 studenter samles til studentgudstjeneste i Salem menighet hver lørdag kveld.

Utforsk verden

Gå Ut Senteret er førstevalget for deg som ønsker møter mellom kulturer, praksis i utlandet og fokus på disippelskap, menighet og misjon.

Nå kan du søke om plass for skoleåret 2017/2018!

Vi har startet inntaket. Søk om plass i dag!